Bruger du dine medarbejderes fulde viden og kapacitet?

Mange håndværkervirksomheder (og virksomheder i mange andre brancher!) fokuserer udelukkende på medarbejdernes faglige viden og uddannelse og overser ofte, at de selvsamme medarbejdere faktisk også besidder en stor viden om virksomhedens daglige drift og arbejdsgange.

Medarbejderne er i dagligdagen en helt central del af driften og de oplever dagligt konsekvenserne af både gode og dårlige ledelsesbeslutninger vedrørende prioritering og løsning af hverdagens opgaver. De befinder sig så at sige lige midt i stormens øje. Den viden medarbejderne opnår herved bliver alt for ofte overset i forhold til den løbende udvikling af driften, en udviklingsopgave som ofte varetages af ledelsen eller enkelte dedikerede medarbejdere i virksomheden. I nogle tilfælde består ”udviklingen” udelukkende af hurtige, midlertidige løsninger, fundet som ”brandslukning” i forbindelse med pludselige opståede problemstillinger, løsninger som med tiden bliver til faste arbejdsgange.

Dette ”spild” af viden betegnes i Lean-kulturen som ”uudnyttet intellekt”. Altså en eksisterende viden i virksomheden, som bare ikke anvendes i nogen særlig grad. Mulighederne ved at inddrage medarbejderne i driftsudviklingen og anvende deres viden systematisk, herunder i udformningen og justeringen af arbejdsgange og procedurer samt den løbende planlægning af opgaver, er omfattende. Men desværre også meget overset.

De mest almindelige fordele ved at involvere medarbejderne og arbejde systematisk med løbende forbedringer er som oftest:

  1. Bedre kapacitetsudnyttelse
  2. Øget produktivitet
  3. Øget trivsel blandt medarbejderne
  4. Ofte bedre løsninger på de mindre problemstillinger i hverdagen (og færre forhastede nødløsninger og ”brandslukninger”)
  5. Større fokus på løbende forbedring af driften (medarbejdere der er trænet i at arbejde med løbende forbedringer understøtter en løbende optimering af driften)
  6. Med tiden mindre stress – både for ledelsen og medarbejderne
  7. Mere tid for ledelsen til deciderede ”ledelsesopgaver” og mindre tidsforbrug på løbende driftsbeslutninger i dagligdagen
  8. En stærkere og mere fleksibel organisation, der hurtigere kan agere i forhold til ændringer i efterspørgsel og behov fra kunder
  9. Beslutninger træffes tættere på ”opgaven”, resulterende i kortere reaktionstid og højere serviceniveau overfor kunden

Baseret på godt 20 års erfaring fra det danske erhvervsliv er jeg af den opfattelse, at de danske håndværkervirksomheder som tidligst indser dette – og inddrager medarbejderne i udviklingen af driften og dermed bedst udnytter deres medarbejderes samlede viden og kapacitet samt hurtigst etablerer en virksomhedskultur med fokus på løbende forbedringer – er de virksomheder, som vil stå stærkest i de kommende år, til at modstå fremtidens udfordringer på markedet med øget efterspørgsel, flere nybyggerier samt til stadighed mere komplekse og varierende krav fra kunderne.

Er du håndværksmester og ejerleder af en virksomhed med mere end 15 – 20 ansatte, så er tiden måske ved at være moden til at bruge dine medarbejderes fulde viden og kapacitet, til at skabe vækst på bundlinjen? For alt andet vil da være spild af ressourcer!

De bedste hilsner

Tommy Møller Hansen

Civilingeniør, Lean og forandringskonsulent

Lean Værkstedet – sætter struktur på din sunde fornuft!

Dette indlæg blev udgivet i Håndværker, Lean, Spild og tagget , , , . Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.