Visuel styring og driftsudvikling

Som mennesker er vi overvejende visuelt styret i vores dagligdag – faktisk er op imod 80% af den information, vi dagligt modtager gennem vores øjne. Vores syn er det dominerende sanseinput. Sammenligner vi med for eksempel lyd, så er lyd ret uhåndgribeligt – lyd forekommer kortvarigt – det ene øjeblik er lyden der, det næste er den væk. Et billede derimod, er vedvarende. Som ordsproget også siger, så siger et billede mere end 1000 ord.

Tavler

Det faktum, at mennesker er mere påvirket af visuelle indtryk fremfor auditive er netop en af hovedårsagerne bag, at fysiske tavler er en vigtig del af værktøjskassen, når det kommer til driftsudvikling og målstyring i virksomheder. Det visuelle aspekt ved at anvende tavler til at illustrere udviklingen i driften, status på projekter, målopfyldelsen i virksomheden osv. understreger netop, at tavler er et af de stærkeste redskaber til at kommunikere med. At tavler tilmed er simple og intuitive at anvende i praksis er blot en velkommen sidegevinst.

Kommunikation på byggepladsen

Jeg har arbejdet på mange byggepladser og har fulgt den daglige drift og planlægning på tæt hold. Min vurdering er, at omkring 90% af kommunikationen på en byggeplads, mellem den enkelte underentreprenør og dennes ansatte (samt mellem de ansatte), herunder den løbende opgavekoordinering, planlægning, ressourcefordeling osv. primært foregår mundtligt. De sidste 10% sker typisk med udgangspunkt i tekniske tegninger, projektplaner udskrevet på A4-papirer, notater, byggemøder osv. Og det er faktisk ærgerligt. For der er meget information, der går tabt, når den udelukkende videregives mundtligt.

Et simpelt redskab som kan understøtte kommunikations-processen på byggepladsen for den enkelte underentreprenør, herunder den løbende opgavekoordinering, planlægning osv. er simple planlægningstavler. Tavler som giver overblik over opgaver, deadlines, ressourcefordeling mm., og som med simple farvekoder tydeliggør status på igangværende opgaver. En planlægningstavle kan give overblik over status på en underentreprenørs opgaver på 10 – 20 sekunder. Skulle den samme status overleveres mundtligt, så skal det ikke opgøres i sekunder, men snarere et tocifret antal minutter for at videregive tilsvarende status-informationer.

Lagring af information i hjernen

Én ting er dog, hvor hurtigt et overblik kan skabes, noget andet er, hvor meget information der huskes. Undersøgelser viser, at vi husker omkring 75% af det vi ser, men kun 11% af det vi hører, hvilket understreger, at vi som mennesker primært er styret af de visuelle input, vi får i hverdagen. Tavler kan derfor være stærke redskaber til kommunikation, planlægning og driftsudvikling, ikke bare i byggebranchen, men i enhver virksomhed, da de understøtter vores dominerende sans – vores syn. Viden og information, der deles visuelt via tavlen lagres bedre i vores hukommelse, fremfor viden vi har modtaget mundtligt. Effekten ved brugen af planlægningstavler kan derfor direkte aflæses i en øget effektivitet, færre fejl, reduceret ”dobbeltkommunikation/gentagelser” og mindre dobbeltarbejde. At tavlemøder også kan opbygge en stærk kultur i virksomheden omkring medarbejderinvolvering i driftsudviklingen og sikre fokus på løbende forbedringer i hele organisationen, som generelt øger effektivitet og nedbringer spild i den daglige drift er yderligere gevinster. Men det er en helt anden historie, som jeg vil komme nærmere ind på en anden gang.

Få en folder – ”Tavler – En introduktion til visuel styring og driftsudvikling”

Hos Lean Værkstedet har vi mange års erfaring med implementering og drift af tavler og en virksomhedskultur med fokus på løbende forbedringer. Nogle af disse erfaringer har vi samlet i en folder, hvor de tre mest anvendte tavler til visuel styring og driftsudvikling gennemgås. Ønsker du at få tilsendt et eksemplar, så skriv en kommentar nedenfor eller send en mail til tmh@leanvaerkstedet.dk, så sender jeg dig et eksemplar.

De bedste hilsner

Tommy Møller Hansen

Civilingeniør, Lean og forandringskonsulent

Lean Værkstedet – Ingen hokus pokus, bare sund fornuft.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized og tagget , , , , , , , . Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.