Lean Introduktion

– Introduktion til Lean

Målgruppe

fortidfremtid

Kurset udbydes online og retter sig mod alle, der enten overvejer eller har besluttet sig for, at opstarte en Lean proces eller generelle forbedringsaktiviteter. Har du eksempelvis besluttet at introducere Lean i din virksomhed/ afdeling og ønsker at få introduceret Lean tankegangen for dine medarbejdere eller blot ønsker inspiration omkring optimeringer og forbedringer, så er dette kursus relevant.

Udbytte

Lean intro kurset giver dig en grundig introduktion til Lean tankegangen og de grundlæggende principper i arbejdet med Lean og forbedringsindsatser.

Indhold

Lean intro kurset fokuserer på de grundlæggende principper og tankegange bag Lean, herunder hvad det betyder, at arbejde med Lean og forbedringsindsatser i en organisation.

Varighed

Lean introduktion er et 30 minutters online kursus og kræver ingen forberedelse.

Der er ingen begrænsning på antal deltagere.

Pris

Gratis

Link til Lean introduktion:

Lean introduktion

For yderligere information kan der rettes henvendelse til Lean Værkstedet på tlf. 23 26 90 01 eller via nedenstående kontaktformular.