Skræddersyet kursus

Har du brug for nogle helt specifikke kompetencer eller ønsker du at til- eller fravælge nogle af elementerne i de eksisterende kursustilbud, så skræddersyer og sammensætter jeg gerne et kursus efter dine ønsker.

Jeg kan eksempelvis tilbyde et Lean Talent Light kursus, hvor der primært er fokus på teoridelen, hvilket betyder, at Lean virksomhedsspillet ikke indgår i kurset. Dette betyder, at kurset kan gennemføres på én dag. Der vil på kurset primært være fokus på teorien bag de vigtigste Lean og forandringsværktøjer og der vil være nogle enkelte praktiske eksempler på anvendelsen heraf. Kontakt mig for at få mere information herom.

Nedenfor er angivet eksempler på nogle af de emner, som det eksempelvis kunne være relevante at tilføje i et skræddersyet kursus.

 • Lean historie og baggrund.
 • De 5 Lean principper samt eksempler herpå fra “den virkelige verden”.
 • 5S og den åbenlyse arbejdsplads, inkl. lille øvelse.
 • SMED-metoden i teori og praksis. Reduktion af tiden, der anvendes på omstillinger – også i administration.
 • Kanban lagerstyring i teori og praksis, herunder også Kanban i administration.
 • PDCA – implementering og gennemførelse af forbedringer i praksis via PDCA-modellen.
 • Operationel målstyring/tavlemødeafholdelse og løbende forbedringer i teori og praksis, inkl. praktisk øvelse i form af en case.
 • Definering og opsætning af gode operationelle mål, herunder anvendelsen og visualiseringen af data på målstyringstavlen.
 • Værdistrømskortlægning i teori og praksis. Hvordan kortlægges en proces eller arbejdsgang og hvordan anvendes resultaterne herfra til at skabe forbedringer?
 • Forandringsledelse og forbedringsprojekter – teori og praksis omkring ledelsen af en forandringsindsats.
 • Business Casen – hvorfor og hvordan laver man en Business Case?
 • Problemløsning i praksis – hvilke værktøjer er effektive til problemløsning i hverdagen og hvordan anvendes de i praksis?
 • Forandringsledelse – kunsten at gennemføre forandringer og samtidigt opnå de ønskede resultater. Forandringsprocessens trin og modstand mod forandringen.
 • Persontyper og præferencer – anvendelse af Whole Brain-profiler i praksis. Hvad er de enkelte persontypers styrker og svagheder og hvordan identificeres og anvendes enkelte personers præferencer og styrker bedst i praksis?
 • Konflikthåndtering – hvordan håndterer man konflikter, eksempelvis i forbindelse med forandringer?
 • Facilitering – hvordan faciliterer man en workshop? Hvad er god workshopteknik?
 • Kommunikation og kommunikationsplaner – hvorfor er det vigtigt med kommunikation i forbindelse med en forandringsproces og hvordan håndteres kommunikation i praksis?
 • Implementering af forandringer – hvordan sikres en effektiv implementering af forandringer? Fordele og ulemper ved forskellige implementeringsmodeller.

Spil og øvelser:

 • Praktisk boldøvelse med fokus på samarbejde og gennemførelse af procesforbedringer.
 • Øvelse i bedste praksis – hvordan folder man hurtigst og mest effektivt en T-shirt?
 • Tændstikspillet – en miniature udgave af Lean fabriksspillet.
 • Øvelse i at se og identificere spild. Hvor er der spild i vores processer/arbejdsgange og hvordan identificerer vi årsagen til det?
 • Dialogøvelse omkring de 5 Lean principper – eksempler på principperne fra “den virkelige verden”.

Ovenstående er eksempler på emner, der kan sammensættes til en skræddersyet kursuspakke. Har du ønsker/emner, der ikke fremgår ovenfor, så kontakt mig på tlf. 23 26 90 01 eller via nedenstående kontaktformular, så sammensætter jeg et kursustilbud til dig efter dine ønsker.