Værktøjer og spil

Nedenfor fremgår en liste over de hyppigst anvendte værktøjer og principper.

 • De 5 Lean principper.
 • 5S og den åbenlyse arbejdsplads, inkl. lille øvelse.
 • SMED-metoden i teori og praksis. Reduktion af tiden, der anvendes på omstillinger – også i administration.
 • Kanban lagerstyring i teori og praksis, herunder også Kanban i administration.
 • PDCA – implementering og gennemførelse af forbedringer i praksis via PDCA-modellen.
 • Fiskebensmodellen.
 • Prioriteringsmatrixen.
 • 5 x Hvorfor?
 • Operationel målstyring/tavlemødeafholdelse og løbende forbedringer i teori og praksis, inkl. praktisk øvelse i form af en case.
 • Værdistrømskortlægning i teori og praksis. Hvordan kortlægges en proces eller arbejdsgang og hvordan anvendes resultaterne herfra til at skabe forbedringer?

På Lean Værkstedet har jeg også flere, sjove og lærerige spil “på lager”. Nedenfor ser du en oversigt over de hyppigst anvendte spil og øvelser.

 • Lean Fabrikken – indgår som en del af undervisningen på Lean Leder og Lean Talent kurserne (på Lean Leder kurset dog i en kortere version).
 • Praktisk boldøvelse med fokus på samarbejde og gennemførelse af procesforbedringer.
 • Øvelse i bedste praksis – hvordan folder man hurtigst og mest effektivt en T-shirt?
 • Tændstikspillet – en miniature udgave af Lean fabriksspillet.
 • Øvelse i at se og identificere spild. Hvor er der spild i vores processer/arbejdsgange og hvordan identificerer vi årsagen til det?
 • Dialogøvelse omkring de 5 Lean principper – eksempler på principperne fra “den virkelige verden”.

Har du spørgsmål eller ønsker omkring konsulentydelser eller undervisning vedrørende ovenstående værktøjer og spil, så kontakt mig på tlf. 23 26 90 01 eller via nedenstående kontaktformular.