Rådgivning, forandringsledelse og forbedringsindsatser

Ønsker du hjælp og support omkring identifikation og gennemførelse af forbedringer i din virksomhed, så tilbyder jeg rådgivning, sparring og konsulentbistand, med afsæt i jeres ønsker og behov. Skal I starte et nyt forløb op eller ønsker i bistand omkring et allerede igangværende forløb, så tilbyder jeg konsulentbistand, baseret på jeres nuværende situation og ønsker til fremtiden.

  • Har I brug hjælp og sparring omkring specifikke forbedringstiltag, eksempelvis optimering af konkrete arbejdsgange og processer, gennemførelse af 5S eller etablering af operationel målstyring og tavlemøder, så tilbyder jeg konsulentbistand og sparring, med udgangspunkt i jeres ønsker og behov. Baseret på et uforpligtende intromøde med jer, vil jeg i samarbejde med jer identificere behov og planlægge fremgangsmåde og tidsplaner for gennemførelse af forbedringerne.
  • Er der tale om en opstart af et forløb rettet mod et bestemt indsatsområde, vil jeg typisk starte med et intromøde, efterfulgt af en Gemba-proces, hvor jeg vil være til stede hos jer for at observere og vurdere muligheder, problemstillinger og potentiale. Herefter vil jeg i samarbejde med jer planlægge det videre forløb (eksempelvis identifikation af indsatsområder, workshops, undervisning/træning, sparring, tidsplan og implementeringsplan etc.).
  • Er I allerede i fuld gang med en forandringsproces, men ønsker friske øjne på processen, I har måske ikke fået det udbytte af indsatsen I forventede, så tilbyder jeg “genstartshjælp”, hvor jeg tager udgangspunkt i jeres nuværende “situation”. Forløbet vil typisk starte med et intromøde, ofte efterfulgt af en Gemba-proces samt en audit, som vil give mig en dybere forståelse af jeres “problemstilling”. Herefter vil jeg afhængig af jeres behov samt resultaterne af den indledende analyse i samarbejde med jer planlægge det videre forløb (eksempelvis identifikation af indsatsområder, workshops, sparring, planer for gennemførelse af indsatser osv.).

Har du spørgsmål eller vil du vide mere om mine ydelser, så kontakt mig via kontaktformularen nedenfor eller ring 23 26 90 01 for en uforpligtende snak om, hvordan jeg kan hjælpe jer.